topbillede

Speciallægeerklæringer og attester

Jeg udfærdiger gerne speciallægeerklæring til din hjemkommune, vedr. fx førtidspension eller sygedagpengeret, såfremt de beder om det. Speciallægeerklæringer som din kommune beder om, skal de betale. Spørg evt. den Sociale Retshjælp til råds (gratis) om dine rettigheder www.socialeretshjaelp.dk

Jeg udfærdiger gerne speciallægeerklæringer og attester til dit forsikringsselskab. Du skal selv betale for disse – Se pristabel her

Hvis du har en igangværende erstatningssag kørende enten via Patienterstatningen eller gennem Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring (tidligere Arbejdsskadestyrelsen), eller hvis du har brug for en speciallægeerklæring til din pensionskasse vedr. ret til midlertidig eller permanent førtidspension eller invalidepension, udfærdiger jeg gerne en speciallægeerklæring for dig, men det kræver en forespørgsel fra den pågældende instans. Det er ikke dig, men den pågældende instans der betaler for en sådan speciallægeerklæring. Spørg evt. den Sociale Retshjælp www.socialeretshjaelp.dk til råds (gratis) om dine rettigheder, og om hvad du konkret skal/kan gøre.
 
Hvis du fx er uenig i det, en specialist har udtalt sig om i din sag / skriver om dig, kan du prøve at få den pågældende instans til at indhente en ny specialisterklæring gennem mig (second opinion erklæring), og så håbe på de accepterer dette. Du skal dog forvente, at du selv skal betale for en sådan speciallægeerklæring. Spørg evt. den Sociale Retshjælp www.socialeretshjaelp.dk til råds (gratis) om dine rettigheder, og om hvad du konkret skal/kan gøre.